Skip to content

Slovo zakladatele

Ing. Ladislav Krajča

divider

 

Nejdříve dovolte trochu historie, aby byly vyvráceny různé mýty a fámy o naší firmě a pravdivě o jednotlivých dodávkách od roku 2014 až do nynější doby.
Všichni, kdo se problematikou konopí zajímají vědí, že naše republika schválila používání léčebného konopí pro lékařské účely již v roce 2013, a to jako druhá země v EU. Bylo to prosazeno v parlamentu ČR, hlavně za podpory významných odborníků na tomto poli, jako Dr.Zábranský, Dr.Kubů, prof.Žaloudík a některých významných českých politiků. Nebyli jsme samozřejmě první, kteří v tomto „objevili Ameriku“, ale vycházelo se ze zkušeností zemí, které léčebné konopí již déle s úspěchem používaly, jako Holandsko, Izrael apod. Tito odborníci, kteří vycházeli z nastudovaných, hlavně cizích odborných materiálů o účinnosti konopí na lidské neduhy – staleté i nové studie, a dále čerpali i z prací našeho nejvýznamnějšího vědce na úseku léčebného konopí a to prof.Hanuše, který se studiem účinků kanabiondů a lidský organizmus dlouhodobě zabývá, a v současné době působí na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Trochu podlehli euforii a věřili, že snad, a toto slovo podtrhuji, i u nás začneme ve větší míře používat toto přírodní léčivo, které nepoškozuje lidské životy hlavně při paliativní léčbě, léčbě bolesti, jako chemické přípravky o jejichž škodlivých účincích, převážně při dlouhotrvajícím užívání, dobře věděli. 
Na základě mezinárodní úmluvy, kterou ratifikovala i ČR, byla dle této dohody ustanovena agentura zabývající se léčebným konopím tzv. SAKL, která měla za úkol veškerou agendu kolem léčebného konopí, jako zadávat zakázky, kontrolovat kvalitu pěstování atd. Dalším krokem kupředu státní organizace pro kontrolu léčiv (dále je SÚKL) na základě zákona měla vybrat prvního českého pěstitele léčebného konopí. Ještě před tím, však bylo vypsáno výběrové řízení na dovozce léčebného konopí ze zahraničí, aby se využila doba, než bude konopí v ČR vypěstováno. Přihlásili jsme se do toho úkolu a po získání patřičných dokumentů jako zacházení s omamnými a psychotropními látkami, správnou výrobní a distribuční praxi atd. jsme tento tendr vyhráli. A dovezli jsme první léčebné konopí z Holandska, prostřednictvím jejich agentury, (jako náš SAKL) od firmy Bedrocan.
Zde mně dovolte, abych uvedl na pravou míru, jak se naše společnost k uvedené problematice dostala. Já jsem absolvent vysoké školy zemědělské, pocházím ze zemědělské rodiny, a zemědělství byla moje alfa i omega od mládí. Po roce 1989 jsem začal jako samostatný soukromý zemědělec, předtím jsem pracoval v zemědělském družstvu od ukončení školy. V léčivých rostlinách jsem měl vždy zálibu a sám jsem je také pěstoval a dodával do firmy LEROS Strážnice. Z kraje jsem obhospodařoval cca 50 ha půdy, samozřejmě v té době bez dotací. Jak je všeobecné známo, pole na Valašsku nejsou zdaleka, co do úrodnosti a nákladovosti na hektar, to co na Hané. Proto měli v té době, dá se říct všechny zemědělská družstva na Valašsku nějakou tzv. přidruženou výrobu, aby tak dotovali zemědělskou produkci a hlavně platy pracovníků. Byl jsem taktéž tohoto myšlení už za svého působení v JZD, že potřeba je i jiná výroba, průmyslnější, která by byla lukrativní. Proto jsme začali vyrábět produkty z ekologickým zaměřením, a to různé kontejnery na třídění domovního odpadu. Nechci popisovat, ani to zde nepatří, obrovské problémy při zahajování činností soukromých podnikatelů, zvláště, když se jim dařilo, vše pramenící z lidské závisti.
Uvádím to proto, že v počátku naší účasti, hlavně u pěstování léčebného konopí, jsme byli osočováni sdělovacími prostředky, tiskem apod., že cituji : „zámečníci ze Slušovic pěstují léčebné konopí“. Nikdo se však nezeptal, že původ spočívá v zemědělství a dalších souvisejících odvětvích. Ale nebyly to jen tyto narážky. Hlavně mě rozčilovaly reportáže a diskuzní příspěvky na to, že jsme spojeni s někdejším impériem JZD Slušovice docentem Čubou a jeho známostí s prezidentem Zemanem apod. Mluvilo se zde o milionech, které Čuba shrábne atd. Kvůli těmto a desítkám dalších urážek, které jsem dostával na facebook, jsem tuto vymoženost přestal používat. Firma Elkoplast Slušovice s.r.o. nemá nic společného s dřívějším JZD Slušovice. Docenta Čubu znám, vážím si ho, a určitou dobu jsem zde i pracoval. Ovšem po revoluci jsem si vytvořil vlastní firmu, která má společné jen sídlo ve Slušovicích. V současné době je to 28 let prosperující firma, která má několik divizí, např. zemědělství, divize Cannabis, plasty, kovo, elektro atd.
Zpět : Konopí jsem dovezl na základě povolení Ministerstva zdravotnictví, jak jsem již uvedl z Holandska od firmy Bedrocan, která už v té době byla celosvětově uznávaná jako nejlepší pěstitel léčebného konopí v Evropě. Byly zde veškeré Certifikáty a konopí bylo předáno státnímu orgánu. A už tehdy jsem se ze zaručených zpráv doslechl, že v něčem je u nás předepisování konopí problém, nemyslím tímto administrativní záležitosti, ale na úseku četnosti předepisování. Píši zde však hlavně o naší firmě a ne o něčem, co nemohu zodpovědně hodnotit, něco, do čeho dobře nevidím, ale přesto mně dovolte, později, vyjádřit svůj názor.
O této akci, která sice stála rovněž námahu, ale nebyla tak finančně náročná, přišlo další období. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na tuzemského pěstitele léčebného konopí, do kterého jsme se rovněž přihlásili. Bylo jasné, že je to naprostý krok do tmy, zvláště za podmínek pro to vyhlášený. Žádné skleníky, žádné sklepy apod., ale práce na lékařské úrovni. I když jsem měl nastudovánu snad všechnu dostupnou literaturu, většinou to bylo však o soukromém a malém pěstování. Do této doby jsem již získal hodně známostí a dobrých, pro věc zapálených lidí, jako Bc.Gabrielová, která mě hodně pomohla v získání kontaktů, hlavně na firmu Bedrocan v Holandsku, kterou jsem měl možnost vícekrát navštívit a vidět jak vypadá pěstování na úrovni léčebné kvality. Po získaném vítězném výběrovém řízení jsem přesto požádal, za pomoci známých v tomto oboru firmu Bedrocan o možnou spolupráci na kvalitní úrovni pěstování pro náš stát. Byla z jejich strany projevena ochota, hlavně od šéfa firmy Tjallinga Erkelense. Dohodli jsme se na podmínkách, a pěstování úspěšně začalo. Z počátku jsme přesně v termínech plnily státní zakázky, avšak v důsledku různých legislativních změn na tomto úseku, které byly do jisté míry pochopitelné vzhledem k úplně novému odvětví na úseku zdravotnictví, které přinášelo hodně nečekaných změn a rozhodnutí, přineslo i nám určité ztráty. Bylo to však zaviněno těžko ovlivnitelnými okolnostmi, a to hlavně na úseku spotřeby léčivého konopí, kde prvotní euforistické úvahy nebyly zdaleka naplněny. Naši lékaři, kteří měli patřičné povolení pro předepisování konopí, z neznámých důvodů, nebyli schopni ani ochotni zodpovědně předepisovat toto léčivo.
Nelze se divit : žádná větší osvěta, spíše záporná, malá informovanost a spousta dalších spíše brzd a někdy dokonce až inkviziční přístup k tomuto druhu léčby v ČR, zapříčinilo to, že jsme z druhé příčky na úrovni EU v legalizaci léčebného konopí hluboce propadli. Nedovolím si, a těžko někdo zodpovědně může vyhodnotit co tomu bylo opravdovou příčinou. Dle mého názoru nelze nikoho zásadně vinit a věřím, že celý problém je ve vývoji a čase, který probíhal v každé zemi jinak. Proto neuznávám různá obvinění, že ta nebo ta strana zavinila nízkou spotřebu léčebného konopí pro pacienty. Některé organizace tvrdí, že konopí nebylo vypěstováno. SAKL potvrdí, že část tohoto léčiva, které nebylo z výše uvedených důvodů spotřebováno bylo po projití exp. doby zlikvidováno. V nynější době je na trhu dostatečné množství léčebného konopí, jednak z naší výroby, která nebyla nijak zvlášť přerušena, a taktéž z dovozu, ani po jistých problémech, kde nyní plníme zakázky s dalšího výběrového řízení, mimochodem, kde se pro malé množství, které je objednáváno státem, a která nejsou rentabilní, odstoupila od spolupráce při plnění těchto zakázek i firma Bedrocan a pěstujeme tudíž na základě jejich zkušeností, za který jim patří upřímný dík, v tomto případě samostatně.
Určitě v současné době, jako nejdůležitější prvek pro rozšíření používání konopí k léčebným účelům, je jistě třeba ve větší míře vzdělávání lékařů, kteří konopí předepisují, aby jejich počet co nejvíce rostl. Věřím, že toto všechno bude vývojem časem kladně probíhat.
Moje zvláštní poděkování patří všem spolupracovníkům na tomto úseku, a hlavně profesoru Lumíru Hanušovi, kterého si dovolím, s jeho svolením, nazvat osobním přítelem, který i přes naše neúspěchy mně vždy dodal novou motivaci, sílu a odhodlání do něčeho zvláštního, co se slovy, ani penězi dostatečně popsat nedá, neboť je to otázka osobní a principiální povahy. Rozhodně i spolupráce s kontrolními orgány jako SÚKL či SAKL je na vysoké úrovni.
Přeji všem „konopníkům“ hodně lásky a úcty k této rostlině a jejím účinkům na zdraví lidí.

 

Používáme cookies abychom pro vás zabezpečili ten nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud budete pokračovat v používání této stránky budeme předpokládat, že jste s ní spokojeni.